Du er her: Sådan søger du

 

ANSØGNING REJSELEGATER

 

Til ansøgere fra Snedkerlaug og tilsvarende
BEMÆRK, at hvis du modtager en donation på vegne af et snedkerlaug eller tilsvarende, skal der udfyldes en erklæring, som skal udskrives og sendes pr. post eller mail til Træfonden.
Erklæringen skal dog først udfyldes og indsendes, når du har fået bevilget en donation.
Download erklæringen her.

Særligt vedrørende ansøgninger fra snedkerlaug og lignende bemærkes, at det som udgangspunkt vil være en betingelse for uddeling, at der i studieture, der ansøges om støtte til, mindst indgår 3 faglige arrangementer med et relevant indhold.

 

Download erklæring SKAT:
Har du fået bevilget en donation kan den fornødne skatteerklæring downloades her.
Erklæringen bedes fremsendt med sikker mail eller gennem Træfondens E-Boks.


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ ANSØGER
Navn
Firma
Kontaktadresse
Postnr.
By
Telefon
E-mail *
Ansøgt beløb

FAKTA OM REJSEN
Rejsemål
Rejsens formål
Projektbeskrivelse
Positiv indvirkning på branchen

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Projektets afslutningsdato
Tidsplan vedhæftet
Rejse- / Arbejdsplan vedhæftet
Budget vedhæftet
Er der søgt om- eller tildelt supplerende støtte?
Hvis JA - hvorfra?
Bank
Reg.nr. og Bank

DOKUMENTATION
Tidsplan:
Rejse- / Arbejdsplan:
Budget:
Andet:

Træfonden
Træfonden

Mazanti-Andersen,
Advokatpartnerselskab
Klosterbakken 12
5000 Odense C

Telefon nr. 63141414

Få det bedste ud af os
Fonden er stiftet med midler fra Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark