Du er her: Sådan søger du

 

ANSØGNING REJSELEGATER

 

Til ansøgere fra Snedkerlaug og tilsvarende
BEMÆRK, at hvis du modtager en donation på vegne af et snedkerlaug eller tilsvarende, skal der udfyldes en erklæring, som skal udskrives og sendes pr. post eller mail til Træfonden.
Erklæringen skal dog først udfyldes og indsendes, når du har fået bevilget en donation.
Download erklæringen her.

Særligt vedrørende ansøgninger fra snedkerlaug og lignende bemærkes, at det som udgangspunkt vil være en betingelse for uddeling, at der i studieture, der ansøges om støtte til, mindst indgår 3 faglige arrangementer med et relevant indhold.

 

Download erklæring SKAT:
Har du fået bevilget en donation kan den fornødne skatteerklæring downloades her.
Erklæringen bedes fremsendt med sikker mail eller gennem Træfondens E-Boks.


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ ANSØGER
Navn
Firma
Kontaktadresse
Postnr.
By
Telefon
E-mail *
Ansøgt beløb

FAKTA OM REJSEN
Rejsemål
Rejsens formål
Projektbeskrivelse
Positiv indvirkning på branchen
Erklæring om, hvorvidt der - og i givet fald hvornår -
tidligere er modtaget støtte fra Træfonden samt tillige,
om der tidligere er søgt og meddelt afslag.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Projektets afslutningsdato
Er der søgt om- eller tildelt supplerende støtte?
Hvis JA - hvorfra og hvor meget?

DINE BANKOPLYSNINGER
Bank
Reg.nr. og Bank

PÅKRÆVET DOKUMENTATION
Tidsplan:
Rejse- / Arbejdsplan:
Budget:
Medsendes denne information ikke, vil ansøgningen ikke blive behandlet af bestyrelsen.

Andet:

Træfonden
Træfonden

c/o advokat Steen Jørgensen
Trolle Advokatfirma
Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25 – Snoghøj
7000 Fredericia

Telefon nr. 7015 1532

 

Få det bedste ud af os
Fonden er stiftet med midler fra Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark