Du er her: Sådan søger du

 

            ANSØGNING PROJEKTER OG UDSTILLINGER


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ ANSØGER
Navn
Firma
Kontaktadresse
Postnr.
By
Telefon
E-mail *
Ansøgt beløb

Download erklæring SKAT:
Har du fået bevilget en donation kan den fornødne skatteerklæring downloades her. Erklæringen bedes fremsendt med sikker mail eller gennem Træfondens E-Boks.PROJEKTBESKRIVELSE
Titel
Projektets formål
Projektbeskrivelse
Positiv indvirkning på branchen
Erklæring om, hvorvidt der - og i givet fald hvornår -
tidligere er modtaget støtte fra Træfonden samt tillige,
om der tidligere er søgt og meddelt afslag.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Projektets afslutningsdato
Er der søgt om- eller tildelt supplerende støtte?
Hvis JA - hvorfra og hvor meget?

DINE BANKOPLYSNINGER
Bank
Reg.nr. og Bank

PÅKRÆVET DOKUMENTATION
Tidsplan:
Arbejdsplan:
Budget:
Medsendes denne information ikke, vil ansøgningen ikke blive behandlet af bestyrelsen.

Andet:

Træfonden
Træfonden

c/o advokat Steen Jørgensen
Trolle Advokatfirma
Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25 – Snoghøj
7000 Fredericia

Telefon nr. 7015 1532

 

Få det bedste ud af os
Fonden er stiftet med midler fra Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark