Du er her: Sådan søger du

 

Man kan søge om midler inden for 5 kategorier.
Der er udarbejdet et ansøgningsskema for hver kategori.
Der er mulighed for at sende ansøgninger med PostDanmark eller elektronisk.

Ansøgninger behandles på Træfondens bestyrelsesmøde, der normalt afholdes én gang i kvartalet.
Hører ansøger ikke noget fra Træfonden indenfor 4-5 uger efter næstkommende bestyrelsesmøde skyldes det, at ansøgningen ikke er kommet i betragtning til at modtage støtte.

 

Der ydes ikke støtte til formål, der er iværksat/påbegyndt inden fremsendelse af ansøgning.

 

 

Det forventes, at ansøgninger har minimum følgende indhold:

- Projektformål, -titel, arbejds- og tidsplan
- Budgettet skal omfatte og specificere samtlige forventede udgifter
- Oplysning om projektets forventede positive afsmitning på dansk træ- og
  møbelindustri
- Oplysning om der er ansøgt eller tildelt supplerende støtte til projektet
- Kontaktadresse på den projektansvarlige

 

Der skal angives en afslutningsdato for projektet i ansøgningen.
Såfremt vilkårene for udbetaling af en donation ikke er opfyldt inden 6 måneder efter den angivne dato, bortfalder donationen uden videre.


Erklæring SKAT:

Træfonden er forpligtet til at indberette donationer til SKAT. Indberetningen foregår på CPR eller CVR nummer.
Først, når der er bevilget en donation, vil Træfonden bede om en underskrevet erklæring til brug for ovennævnte indberetning.
Erklæringen vil være dokumentation for ansøgers skattepligt i relation til donationen.

 

Download Erklæring til Skat Klik her

Download Erklæring til Skat hvis du søger om rejselegat fra et laug e. lign. Klik her

 

Underretning om Fondens indsamling og behandling af personoplysninger. Klik her 

 

ANSØGNINGSSKEMAER

 

 

Ansøg elektronisk
via hjemmeside


 

Uddannelse

 

Rejselegater

 

Design og markedsføring

 

Projekter og udstillinger

 

Andre formål

Ansøg pr. post.
Link til ansøgningsskemaer i PDF


 

Uddannelse

 

Rejselegater

 

Design og markedsføring

 

Projekter og udstillinger

 

Andre formål

 

 

Søger du pr. post, skal ansøgningen sendes til:

 

Træfonden
c/o Advokat Lars Rasmussen
Mazanti-Andersen
Advokatpartnerselskab

Klosterbakken 12
5000 Odense C

 

 


Træfonden
Træfonden

Mazanti-Andersen,
Advokatpartnerselskab
Klosterbakken 12
5000 Odense C

Telefon nr. 63141414









Få det bedste ud af os




Fonden er stiftet med midler fra Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark