Du er her: Formål

 

 

 

 

Formål

Træfonden giver støttemidler til projekter, som bidrager til at fremme træ- og møbelindustriens samt snedkerfagets faglige udvikling, herunder design, formidling, uddannelse, produktudvikling, internationalisering m.m.

Den til enhver tid siddende bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og bevilliger økonomisk støtte i overensstemmelse med fondens formål.
 


Ifølge Træfondens fundats er det fondens formål at give støtte til:

- Uddannelse
- Rejselegater
- Design og markedsføring
- Projekter og udstillinger
- Andre formålFonden kan efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse yde økonomisk støtte i form af:


- Éngangsbeløb
- Årlige bidrag i en af fondsbestyrelsen fastsat periode.Støtten ydes til enkeltpersoner, til virksomheder og til organisationer/foreninger, som ansøger om og bliver godkendt til midler inden for de 5 nævnte kategorier.

Træfonden forbeholder sig på fondens hjemmeside at offentliggøre rapporter, modtaget fra ansøgerne i forbindelse med udbetaling af bevilgede donationer.


Træfonden
Træfonden

Mazanti-Andersen,
Advokatpartnerselskab
Klosterbakken 12
5000 Odense C

Telefon nr. 63141414

Få det bedste ud af os
Fonden er stiftet med midler fra Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark