Du er her: Sådan søger du

 

            ANSØGNING UDDANNELSE


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ ANSØGER
Navn
Firma
CPR-nr. / CVR-nr.
Kontaktadresse
Postnr.
By
Telefon
E-mail *
Ansøgt beløb

Udskriv erklæring SKAT:
Træfonden er forpligtet til at indberette donationer til SKAT. Indberetningen foregår på CPR eller CVR nummer.
For at få udbetalt en donation, er det derfor en betingelse, at ansøger - samtidig med indgivelsen af ansøgningsskemaet - indsender en underskrevet erklæring pr. post til Træfonden. Erklæringen er dokumentation for ansøgers skatteforhold
i relation til donationen.
Download erklæringen her.

UDDANNELSESPROJEKT
Titel
Uddannelsens formål
Projektbeskrivelse
Positiv indvirkning på branchen

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Projektets afslutningsdato
Tidsplan vedhæftet
Arbejdsplan vedhæftet
Budget vedhæftet
Er der søgt om- eller tildelt supplerende støtte?
Hvis JA - hvorfra?
Bank
Reg.nr. og Bank

DOKUMENTATION
Tidsplan:
Arbejdsplan:
Budget:
Andet:

Træfonden
Træfonden

Bonnesen Advokater
Hunderupvej 202
5230 Odense M

Telefon nr.: 63 14 14 14









Få det bedste ud af os




Fonden er stiftet med midler fra Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark