Du er her: Sådan søger du

 

ANSØGNING REJSELEGATER

 

Til ansøgere fra Snedkerlaug og tilsvarende
BEMÆRK, at hvis du ansøger på vegne af et snedkerlaug eller tilsvarende, skal der udfyldes en erklæring, som skal udskrives og sendes pr. post eller mail til Træfonden.
Download erklæringen her.

Særligt vedrørende ansøgninger fra snedkerlaug og lignende bemærkes, at det som udgangspunkt vil være en betingelse for uddeling, at der i studieture, der ansøges om støtte til, mindst indgår 3 faglige arrangementer med et relevant indhold.

 

Udskriv erklæring SKAT:
Træfonden er forpligtet til at indberette donationer til SKAT. Indberetningen foregår på CPR eller CVR nummer.
For at få udbetalt en donation, er det derfor en betingelse, at ansøger - samtidig med indgivelsen af ansøgningsskemaet - indsender en underskrevet erklæring pr. post eller mail til Træfonden. Erklæringen er dokumentation for ansøgers skatteforhold
i relation til donationen.
Download erklæringen her.


KONTAKTOPLYSNINGER PÅ ANSØGER
Navn
Firma
CPR-nr. / CVR-nr.
Kontaktadresse
Postnr.
By
Telefon
E-mail *
Ansøgt beløb

FAKTA OM REJSEN
Rejsemål
Rejsens formål
Projektbeskrivelse
Positiv indvirkning på branchen

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Projektets afslutningsdato
Tidsplan vedhæftet
Rejse- / Arbejdsplan vedhæftet
Budget vedhæftet
Er der søgt om- eller tildelt supplerende støtte?
Hvis JA - hvorfra?
Bank
Reg.nr. og Bank

DOKUMENTATION
Tidsplan:
Rejse- / Arbejdsplan:
Budget:
Andet:

Træfonden
Træfonden

Bonnesen Advokater
Hunderupvej 202
5230 Odense M

Telefon nr.: 63 14 14 14

Få det bedste ud af os
Fonden er stiftet med midler fra Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark