Du er her: Sådan søger du

 

Man kan søge om midler inden for 5 kategorier.
Der er udarbejdet et ansøgningsskema for hver kategori.
Der er mulighed for at sende ansøgninger med PostDanmark eller elektronisk.

Ansøgninger behandles på Træfondens bestyrelsesmøde, der normalt afholdes én gang i kvartalet. Det forventes, at ansøgninger har minimum følgende indhold:

 

- Projektformål, -titel, arbejds- og tidsplan
- Budgettet skal omfatte og specificere samtlige forventede udgifter
- Oplysning om projektets forventede positive afsmitning på dansk træ- og
  møbelindustri
- Oplysning om der er ansøgt eller tildelt supplerende støtte til projektet
- Kontaktadresse på den projektansvarlige
- CPR-nr./CVR-nr.

 

Der skal angives en afslutningsdato for projektet i ansøgningen.
Såfremt vilkårene for udbetaling af en donation ikke er opfyldt inden 6 måneder efter den angivne dato, bortfalder donationen uden videre.


Erklæring SKAT:
Træfonden er forpligtet til at indberette donationer til SKAT. Indberetningen foregår på CPR eller CVR nummer.
For at kunne få udbetalt en donation, er det derfor en betingelse, at ansøger - samtidig med indgivelsen af ansøgningsskemaet - indsender en underskrevet erklæring til Træfonden. Erklæringen er dokumentation for ansøgers skattepligt i relation til donationen og skal fremsendes til Træfonden sammen med ansøgningen enten elektronisk eller med alm. post.
Erklæringen kan downloades her.

 

ANSØGNINGSSKEMAER

 

 

Ansøg elektronisk
via hjemmeside


 

Uddannelse

 

Rejselegater

 

Design og markedsføring

 

Projekter og udstillinger

 

Andre formål

Ansøg pr. post.
Link til ansøgningsskemaer i PDF


 

Uddannelse

 

Rejselegater

 

Design og markedsføring

 

Projekter og udstillinger

 

Andre formål

 

 

Søger du pr. post, skal ansøgningen sendes til:

 

Træfonden
c/o Advokat Lars Rasmussen
Bonnesen Advokater I/S
Hunderupvej 202
5230 Odense M
 

 


Træfonden
Træfonden

Bonnesen Advokater
Hunderupvej 202
5230 Odense M

Telefon nr.: 63 14 14 14

Få det bedste ud af os
Fonden er stiftet med midler fra Centralforeningen af Snedkermestre og Møbelproducenter i Danmark